Kim jesteśmy
Pomysł założenia KFMiW zrodził się z naszych obserwacji wynikających z długoletniej współpracy z klientami w obszarze zaspokajania ich indywidualnych potrzeb w zakresie rozwiązań inwestycyjnych.
Oferta dla klientów » Fundusze inwestycyjne
I. Polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne otwarte lokujące na klasycznych rynkach akcji, obligacji oraz instrumentów rynku pieniężnego zarówno w kraju, jak i za granicą:
  • Fundusze i subfundusze z oferty następujących polskich podmiotów zarządzających aktywami: TFI Allianz Polska, Skarbiec TFI, Superfund TFI, Union Investment TFI, Caspar TFI;

Tworzenie stron internetowych :: Digital Guru